ENOVITIS Hrana za kvasce

800,00 RSD

Težina (za isporuku): 1,00KG

Opis enološkog sredstva

NAMENA PROIZVODA: za fermentaciju vina i voćnog kljuka. Služi kao osnovna hrana za kvasce. Primenjuje se u alkoholnoj fermentaciji vina i voćnih kaša u cilju obezbeđenja kvascima osnovne hrane kao što je azot u obliku u kome ga oni mogu asimilovati. EFEKAT NA KVASAC I VINO: Tokom alkoholne fermentacije šire/vinskog/voćnog kljuka snabdeva kvasac azotom što obezbeđuje maksimalnu multiplikaciju ćelija kvasaca što za posledicu ima da se kompletan šećer iz tečnosti/kljuka u potpunosti preradi u alkohol. DOZIRANJE: 12 do maksimalno 24 g/hl (zavisno od procene tehnologa i uslova fermentacije, doziranja kvasca itd). UPUTSTVO ZA UPOTREBU: poželjno je hranu za kvasce dodavati u više navrata . najčešće 50% doze po obavljenoj 1/3 fermentacije , a ostatak kad se obavi 2/3 fermenmtacije. Momenat dodavanja se određuje merenjem utroška šećera u širi ili voćnom kljuku. Ako se ne meri šećer, dodati celu dozu hrane kada kvasci otpočnu svoju aktivnost (obično tokom prvog ili početkom drugog dana fermentacije, zavisno od temperature i drugih faktora). NAPOMENA: Hrana za kvasce se ne sme dovoditi u direktan kontakt sa kvascem tokom njegove rehidracije, odnosno ne sme se stavljati u rehidracijsku vodu.

Količina