back

Kategorije

Filter
1-24 od ukupno 29 proizvoda
Kvasac Fermentis SafSpirit CO-16 500g

Kao destiler i kreator alkoholnih pića iznad svega želite da fermentacija koju vodite bude sigurna, predvidiva i ponovljiva iz serije u seriju. Kako bi destilat - vaš krajnji rezultat, uvek bio isti, u očekivanom kvaliteti i prinosu, fermentacija kao prvi korak u proizvodnji mora biti izvedena do kraja. Zato vam je potreban kvasac koji je efikasan. Naši selkcionisani suvi kvasci su razvijeni da zadovolje najstrože međunarodne standarde u pogledu kvaliteta, sigurnosti i higijene. Štaviše, oni su stabilni kroz vreme: to znači da kvasci koje izaberete sada, sadržaće karakteristike i osobine kroz ceo proces. Bez obzira da li distilirate rakiju, viski, rum, tekilu ili likere, Fermentis ima rešenja za sve vrste destilata. SafSpirit™ CO-16 NEW! Cognac / Brandy jedini izbor za fermentaciju vina. Modifikovani, univerzalni vinski kvasac, otporan na visoku temperaturu i visok sadržaj šećera i alkohola u komini. Popularan kod proizvođača brendija obzirom da iz grožđa i ostataka grožđa (preševine i taloga iz vinifikatora) iznosi intenzitet i aromatične komplekse, voćnih i cvetnih aroma i glicerole. Srednje tolerantan prema niskom sadržaju azota u komini. TEMPERATURA FERMENTACIJE 17 - 35°C DOZIRANJE 20 g/hl PAKOVANJE: 500g REHIDRATACIJA KVASCA Bez obzira koji kvasac vam je neophodan, povedite računa da se radi o živom mikro organizmu koji je liofilizacijom uspavan i kojeg treba „oživeti“. Ovakvo posmatranje, biće dobra osnov za razumevanje svih koraka koje moramo sprovesti kako bi izabrani kvasac uspešno izvršio svoj zadatak. Za uspešnu rehidraciju kvasca poštujte sledeću proceduru: • Odmerite potrebnu količinu kvasca (na primer 100 g) • Odmerite 10 x više NE HLORISANE vode i zagrejte je na 35°C - 37°C (u ovom slučaju 1000 ml) • Dodati kvasac u vodu uz mešanje da se ne stvore grudvice. Ostaviti da odstoji 15-20 minuta sa tim da pazite da se voda ne ohladi naglo. • Primetićete da kvasac „radi“, ponovo promešajte da nestane pena. • AKLIMATIZACIJA! Ako bi tako spremljen kvasac zagrejan na 35°C sipali u kominu koja je po pravilu značajno hladnija, i uz to kisela i slatka. Taj kvasac bi se šokirao i stvorili bi realna opasnost da se njegov rad uspori pa čak i potpuno prestane sa svojom aktivnošću. Da bi sve pomenuto sprečili, u pomenutu smesu polako dodamo (umešamo), 200 ml soka od komine kako bi se temperatura spustila, pa nakon 10-15 minuta dodamo još 200 ml. Postupak ponavljamo sve dok temperatura kvasca ne spadne na najviše 10°C iznad temperature komina. (ako je komina 17°C kvasac koji dodajemo ne bi trebalo da je preko 25°C) tek tada smo sigurnio da smo postupili pravilno i da će kvasac postati aktivan istog trenutka.

3.900,00 RSD

LALVIN kvasac QA23

Kvasac za isticanje aromatskog profila vina i sigurnu fermentaciju. Jedan od najboljih kvasaca za sorte grožđa kao što su Sauvignon Blanc, Chardonnay, Morava, Tamjanika, Muskat Hamburg. Takođe se jako dobro pokazao za rakiju od kajsije i dunje.

3.800,00 RSD

ENOVITIS Hrana za kvasce

NAMENA PROIZVODA: za fermentaciju vina i voćnog kljuka. Služi kao osnovna hrana za kvasce. Primenjuje se u alkoholnoj fermentaciji vina i voćnih kaša u cilju obezbeđenja kvascima osnovne hrane kao što je azot u obliku u kome ga oni mogu asimilovati. EFEKAT NA KVASAC I VINO: Tokom alkoholne fermentacije šire/vinskog/voćnog kljuka snabdeva kvasac azotom što obezbeđuje maksimalnu multiplikaciju ćelija kvasaca što za posledicu ima da se kompletan šećer iz tečnosti/kljuka u potpunosti preradi u alkohol. DOZIRANJE: 12 do maksimalno 24 g/hl (zavisno od procene tehnologa i uslova fermentacije, doziranja kvasca itd). UPUTSTVO ZA UPOTREBU: poželjno je hranu za kvasce dodavati u više navrata . najčešće 50% doze po obavljenoj 1/3 fermentacije , a ostatak kad se obavi 2/3 fermenmtacije. Momenat dodavanja se određuje merenjem utroška šećera u širi ili voćnom kljuku. Ako se ne meri šećer, dodati celu dozu hrane kada kvasci otpočnu svoju aktivnost (obično tokom prvog ili početkom drugog dana fermentacije, zavisno od temperature i drugih faktora). NAPOMENA: Hrana za kvasce se ne sme dovoditi u direktan kontakt sa kvascem tokom njegove rehidracije, odnosno ne sme se stavljati u rehidracijsku vodu.

800,00 RSD

Kvasac Fermentis FD-3 500g

Kvasac za rakiju od koštunjavog voća - šljive, kajsije, breskve... Najpopularniji “rakijski” kvasac u Evropi! Preporučuje se za voćnu fermentaciju zbog sposobnosti kvasca da “iznese” voćni karakter u destilatu. Manje zahtevan prema azota i visoko otporan na alcohol u komini. Odličan izbor za sve voćne rakije posebno: šljiva, kajsija, breskva 15 - 32°C 30 - 50 g/hl Tagovi: Kvasac za rakiju. Selekcionisani kvasci za rakiju. Kvasac za rakiju od šljive. Kvasac za rakiju od kajsije.

3.900,00 RSD

Enzim Fermentis SafClar Plus 100g

Pektinaze *: Endo poligalakturonaza (> 1750 PG / g), pektin metil esteraza (> 350 PE / g) i pektin liaza (> 50 PL / g) Razbijanje pektinskih lanaca u širama/kominama zahvaljujući aktivnostima poligalakturonaze, endopoligalakturonaze i pektin-esteraze . Preporučuje se za širu/kominu sa visokim sadržajem pektina i drugih čestica, takodje se preporučuje za šire iz poslednjeg ciklusa presovanja. Šljiva 1-3g/ 100 kg Kajsija 2-3g/ 100kg Kruška 2-4g/100 kg Dunja 3-5 g/100 kg

2.800,00 RSD

PRONEKTAR VINIBLOCK Kockice francuskog hrasta 1kg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Kockice postaviti u određenu mrežicu da visi u tečnosti na kanapu čiji se drugi kraj izvodi ispod poklopca posude napolje. Prevashodno su namenjene za korišćenje u posudama od inoksa ili drugog materijala. Nije za primenu u balonima ili buretu jer ne mogu fizički proći kroz otvor na toj vrsti sudova. Preporučuje se da se vrećice sa kockicama okače opterećene da vise na polovini visine tanka.

4.000,00 RSD

PRONEKTAR Čips za rakiju francuski hrast 1kg

visi u tečnosti na kanapu čiji se drugi kraj izvodi ispod poklopca ili čepa napolje. Vrećice privezati na pola visine tanka odgovarajućim kanapom.Ako se radi o balonu ili buretu treba sašiti uzan rukav koji odgovara prečniku grlića balona ili otvoru za čep na buretu pa ga na svakih desetak santimetara vezati, da ne bi došlo do naduvanja „rukava“ i da bi bilo moguće njegovo izvlačenje iz balona ili bureta kada za to dođe vreme.

1.500,00 RSD

Vinska kiselina 1kg

NAMENA PROIZVODA: Vinska kiselina prirodnog porekla povećava procenat vinske kiseline u širi kada je nema dovoljno, i povećava procenat vinske kiseline u vinu kada je to potrebno, uoči hladne stabilizacije itd. EFEKAT NA ŠIRU I VINO: pH šire je veoma bitan za primenu enzima, enoloških sredstava, malolaktičkih bakterija, za stepen sumporisanja šire i vina itd. Jednom rečju, od pH vrednosti šire i vina zavisi ne samo uspeh alkoholne i malolaktičke fermentacije već i završni utisak o vinu. Prvo što dobar degustator oseti je pH vina, a onda vezano za tu osnovnu vrednost nižu se sve druge organoleptičke osobine. DOZIRANJE: Dozu odrediti merenjem vinske kiseline i pH faktora. Maksimalna dozvoljena doza je 150 g/hl. UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Vinsku kiselinu razmutiti u deset puta više vina ili šire pa sjediniti uz mešanje sa ostatkom vina.

1.500,00 RSD

Limunska kiselina 1kg

NAMENA PROIZVODA: Limunska kiselina (monohidrat) se koristi za popravljanje ukusa kod vina, odnosno fine korekcije na ukusu. Ukoliko je vino bezlično i fali mu dodir kiseline, koristi se uoči flaširanja kada je zbog mogućeg taloženja kasno za upotrebu vinske kiseline. EFEKAT NA ŠIRU VINO: Povećava ukupnu kiselost vina.Utiče na organoleptiku i ukupan utisak o vinu. DOZIRANJE: Doziranje odrediti merenjem već prisutne limunske kiseline, pH i gvožđa u vinu. Dodaju se samo veoma male količine u vino. Maksimalna ukupna dozvoljena doza limunske kiseline je 1g/l. UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Limunsku kiselinu razmutiti u malo vina pa sjediniti uz mešanje sa ostatkom vina.

900,00 RSD

Enzim Lallzyme Cuvee Blanc 100g

NAMENA PROIZVODA: Za maceraciju belog aromatičnog i neutralnog grožđa prilikom kontakta sa pokožicom. EFEKAT NA VINO: Pektinaza slabijeg macerativnog potencijala daje bolju i nežniju ekstrakciju soka i brzo bistrenje posle presovanja. S obzirom na to da se radi o koncentrisanoj beta-glukozidazi, Lallzyme Cuvee Blanc će znatno povećati aromatsku kompleksnost belih vina, naročito kod sorti kao što su Sauvignon blanc, Chardonnay i Semillon. DOZIRANJE: 2 g/hl. UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Rastvoriti enzim u odgovarajućoj količini vode ili šire (na primer 1 gram enzima u 100 grama tečnosti) i dobro umešati u ostatak šire. Vreme kontakta se produžava proporcionalno ukoliko je temperatura šire/vina niža (kao i pH).

2.950,00 RSD

Enzim Lallzyme Cuvee Blanc 10g

NAMENA PROIZVODA: Za maceraciju belog aromatičnog i neutralnog grožđa prilikom kontakta sa pokožicom. EFEKAT NA VINO: Pektinaza slabijeg macerativnog potencijala daje bolju i nežniju ekstrakciju soka i brzo bistrenje posle presovanja. S obzirom na to da se radi o koncentrisanoj beta-glukozidazi, Lallzyme Cuvee Blanc će znatno povećati aromatsku kompleksnost belih vina, naročito kod sorti kao što su Sauvignon blanc, Chardonnay i Semillon. DOZIRANJE: 2 g/hl. UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Rastvoriti enzim u odgovarajućoj količini vode ili šire (na primer 1 gram enzima u 100 grama tečnosti) i dobro umešati u ostatak šire. Vreme kontakta se produžava proporcionalno ukoliko je temperatura šire/vina niža (kao i pH).

490,00 RSD

Kvasac Lalavin V1116 500g

NAMENA PROIZVODA: Za alkoholnu fermentaciju svežih, voćnih belih vina, a može se upotrebiti i za roze i crvena vina. EFEKAT NA VINO: Kvasac V1116 kada fermentiše na temperaturama ispod 16°C, uz pravilan dodatak hrane, jedan je od najvećih proizvođača cvetnih estera, koji daju vinu dobijenom od belog grožđa visokog prinosa, sveže, cvetne arome. Osim toga ovaj kvasac je jedan od najotpornijih na teške uslove fermentacije kao što su niska temperatura, mala mutnoća i mali sadržaj masnih kiselina. Koristi se i za fermentaciju „ledenih vina“. DOZIRANJE: 25-40g/hl. Doza od 25 gr/hl se povećava proporcionalno ako su uslovi fermentacije teški ili nisu kontrolisani shodno nameni i proceni tehnologa. UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Kvasac rastvoriti u Go Ferm Protectu prema uputstvu za upotrebu GoFerm Protecta. Ukoliko se ne koristi Go Ferm Protect, onda rastvoriti kvasac uz lagano mešanje u 10 puta više vode od količine kvasca, pri čemu voda treba biti zagrejana na 38°C. Sačekati 15-30 minuta i umešati u širu. Razlika u temperaturi kvasca i šire ne sme biti veća od 10°C. Ako je ova razlika veća ne hladiti kvasac već umlačiti jednu manju količinu vina kao starter uzorak (shodno veličini posude kojom se raspolaže) da bi u njoj otpočela fermentacija. Kasnije, tokom nekoliko časova, dodavati po malo šire dok se kvasac potpuno ne prilagodi a fermentacija ne uzme maha. Tek zatim sipati sadržaj iz starter uzorka u ostatak šire. Ovo je bitno jer se kvasci koji rade i na nižim temperaturama (kao što je ovaj) najpre moraju razmnožiti u punoj meri na odgovarajućoj temperaturi da bi se posle toga mogli postepeno i oprezno izložiti nižoj temperaturi.

1.800,00 RSD

Enzim Fermentis Safizym Press 100g

Da bi otpočeli fermentaciji prvo moramo pripremiti voćnu kominu i omogućili kvascima lak pristup svim delovima voća. U ćeliskom zidu ćelija voća nalaze se najvažnije materije za dobijanje finih voćnih aroma. Ove materije zovemo Pektini. Pektine je potrebno razgraditi da bi se iz njih oslobodili šećeri i materije koje nose ukuse i mirise (arome) i kako bi se omogućio nesmetan proces fermentacije celokupnog sadržaja. Enzimi koje nudi Fermetis, omogućuju bržu i potpunu razgradnju pektina, što u velikoj meri ubrzava i harmonizuje proces fermentacije, povećava radman i donosi veci prinos alkohola. Enzime dodajemo nakon korekcije Ph vrednosti komine ili ravnomerno u celoj zapremini pre fermentacije ako ne korigujemo pH. ENZIM SAFIZYM PRESS: Aktivnost pri niskim i visokim temperaturama (8 do 65 ° C). Omogućava ekstrakciju aroma i poboljšava sortne karakteristike (terpenski tipovi aroma). Uvećava prinos presovanog soka i omogućava veoma brzu depektinizaciju." data-order="Pektinaze*: Endo poligalakturonaza (>1050 PG/g), pektin-metil esteraza (> 210 PE/g) i pektin liaza (> 30 PL / g). Aktivnost pri niskim i visokim temperaturama (8 do 65 ° C). Omogućava ekstrakciju aroma i poboljšava sortne karakteristike (terpenski tipovi aroma). Uvećava prinos presovanog soka i omogućava veoma brzu depektinizaciju." Pektinaze*: Endo poligalakturonaza (>1050 PG/g), pektin-metil esteraza (> 210 PE/g) i pektin liaza (> 30 PL / g). Aktivnost pri niskim i visokim temperaturama (8 do 65 ° C). Omogućava ekstrakciju aroma i poboljšava sortne karakteristike (terpenski tipovi aroma). Uvećava prinos presovanog soka i omogućava veoma brzu depektinizaciju. DOZIRANJE: Šljiva 1-3g/ 100 kg Kruška 2-4g/100 kg Dunja 3-5 g/100 kg

3.300,00 RSD

Hrana za kvasce ORGANSKA SpringFerm 1kg

SpringFerm™ Hrana za kvasce ''Kvasac za kvasac'' 100% prirodnog porekla zadužen za brzo aktiviranje kvasaca. Organski izvor azota bogat je bio-hranjivim supstancama za podršku brzoj adaptaciji i stabilnom povećanju broja živih ćelija kvasaca. Iz kvasaca oslobađa amino kiseline, sterole, minerale i vitamine. Sa organskim azotom brže asimiluje amonijum jon. Razvija estre i čini arome intezivnijim. U kominama predlažemo ukupno doziranje 40-60g/h, na početku fermentacije i tokom 1/3 fermentacije.

3.960,00 RSD

Univerzalni kvasac za voćne rakije i vino 500g

Univerzalni kvasac za voćne rakije i vino Many Ferm. Kvasac omogućava voćnom soku da fermentiše u alkohol. Kvasac je potrebno rastvoriti u mlakoj vodi 35-38°C u razmeri 1:10 i nakon 20 minuta dodati ga u voćni kljuk. Doziranje: 25g na 100kg voća. Proizvođač: Alea Evolution, Italija.

2.950,00 RSD

Kvasac Fermentis SafCider AB-1 500g

Kao destiler i kreator alkoholnih pića iznad svega želite da fermentacija koju vodite bude sigurna, predvidiva i ponovljiva iz serije u seriju. Kako bi destilat - vaš krajnji rezultat, uvek bio isti, u očekivanom kvaliteti i prinosu, fermentacija kao prvi korak u proizvodnji mora biti izvedena do kraja. Zato vam je potreban kvasac koji je efikasan. Naši selkcionisani suvi kvasci su razvijeni da zadovolje najstrože međunarodne standarde u pogledu kvaliteta, sigurnosti i higijene. Štaviše, oni su stabilni kroz vreme: to znači da kvasci koje izaberete sada, sadržaće karakteristike i osobine kroz ceo proces. Bez obzira da li distilirate rakiju, viski, rum, tekilu ili likere, Fermentis ima rešenja za sve vrste destilata. SafCider™ AB-1 Za sve vrste voćnih rakija čak i u teškim fermentacijskim uslovima. SafCider ima odličnou snaga naseljavanja, što omogućava pravilnu i brzu fermentaciju. Aktivan i na veoma niskom pH: 2.9-4.2 a potrebe za azotom su minimalne. Odlično asimiluje fruktozu što ga čini jednim od najboljih izbora za proizvodnju voćnih rakija od dunje, kruške i jabuke. TEMPERATURA FERMENTACIJE 10 - 30 °C DOZIRANJE 20 - 30 g/hl PAKOVANJE: 500g REHIDRATACIJA KVASCA Bez obzira koji kvasac vam je neophodan, povedite računa da se radi o živom mikro organizmu koji je liofilizacijom uspavan i kojeg treba „oživeti“. Ovakvo posmatranje, biće dobra osnov za razumevanje svih koraka koje moramo sprovesti kako bi izabrani kvasac uspešno izvršio svoj zadatak. Za uspešnu rehidraciju kvasca poštujte sledeću proceduru: • Odmerite potrebnu količinu kvasca (na primer 100 g) • Odmerite 10 x više NE HLORISANE vode i zagrejte je na 35°C - 37°C (u ovom slučaju 1000 ml) • Dodati kvasac u vodu uz mešanje da se ne stvore grudvice. Ostaviti da odstoji 15-20 minuta sa tim da pazite da se voda ne ohladi naglo. • Primetićete da kvasac „radi“, ponovo promešajte da nestane pena. • AKLIMATIZACIJA! Ako bi tako spremljen kvasac zagrejan na 35°C sipali u kominu koja je po pravilu značajno hladnija, i uz to kisela i slatka. Taj kvasac bi se šokirao i stvorili bi realna opasnost da se njegov rad uspori pa čak i potpuno prestane sa svojom aktivnošću. Da bi sve pomenuto sprečili, u pomenutu smesu polako dodamo (umešamo), 200 ml soka od komine kako bi se temperatura spustila, pa nakon 10-15 minuta dodamo još 200 ml. Postupak ponavljamo sve dok temperatura kvasca ne spadne na najviše 10°C iznad temperature komina. (ako je komina 17°C kvasac koji dodajemo ne bi trebalo da je preko 25°C) tek tada smo sigurnio da smo postupili pravilno i da će kvasac postati aktivan istog trenutka.

3.900,00 RSD

Komplet za fermentaciju KOŠTIČAVOG voća 200kg

Podrumar Komplet za fermentaciju koštičavog voća - šljiva, kajsija, breskva. Komplet sadrži: Kvasac 80g SafSpirit FD-3 Hranu za kvasac 100g SpringFerm Enzim 8 g Safizym Col Plus Idealan za proizvodnju rakije od šljive, kajsije ili breskve. Svi proizvodi su francuskog proizvođača Fermentis.

1.900,00 RSD

Komplet za fermentaciju JABUČASTOG voća 200kg

Podrumar komplet za fermentaciju jabučastog voća - jabuka, dunja, kruška. Komplet sadrži: Kvasac 80g SafCider Hranu za kvasac 100 g SpringFerm Enzim 10 g Safizym Pres Svi proizvodi su francuskog proizvođača Fermentis.

2.000,00 RSD

Univerzalan komplet za proizvodnju rakije 200kg

Podrumar univerzalni komplet za proizvodnju rakije - Standard 70 Komplet za fermentaciju svih vrsta voćnih komina. Komplet sadrži: Kvasac 80g SafSpirit C-70 Hranu za kvasac 100 g SpringFerm Svi proizvodi su od francuskog proizvođača Fermentis.

1.400,00 RSD

Univerzalna hrana za kvasce 100g

Univerzalna hrana za kvasce Many Vit je aktivator fermentacije koji ima ulogu da omogući kvascu neophodnu energiju kako bi obavio fermentaciju u potpunosti. Bez prisustva hrane, kvasac neće obaviti potpunu i kvalitetnu fermentaciju. Preporuka je da se hrana za kvasce koristi dva puta u toku fermentacije, prvi put na početku vrenja, do dva dana nakon zasejavanja kvasaca, a drugi put nekoliko dana nakon prve primene. Hrana za kvasce se promeša u hladnoj vodi u odnosu 1:10 i doda u voćnu kominu Doziranje: 25-30g na 100kg voća

250,00 RSD

Univerzalna hrana za kvasce 50g

Univerzalna hrana za kvasce Many Vit je aktivator fermentacije koji ima ulogu da omogući kvascu neophodnu energiju kako bi obavio fermentaciju u potpunosti. Bez prisustva hrane, kvasac neće obaviti potpunu i kvalitetnu fermentaciju. Preporuka je da se hrana za kvasce koristi dva puta u toku fermentacije, prvi put na početku vrenja, do dva dana nakon zasejavanja kvasaca, a drugi put nekoliko dana nakon prve primene. Hrana za kvasce se promeša u hladnoj vodi u odnosu 1:10 i doda u voćnu kominu Doziranje: 25-30g na 100kg voća

120,00 RSD

Univerzalna hrana za kvasce 10g

Univerzalna hrana za kvasce Many Vit je aktivator fermentacije koji ima ulogu da omogući kvascu neophodnu energiju kako bi obavio fermentaciju u potpunosti. Bez prisustva hrane, kvasac neće obaviti potpunu i kvalitetnu fermentaciju. Preporuka je da se hrana za kvasce koristi dva puta u toku fermentacije, prvi put na početku vrenja, do dva dana nakon zasejavanja kvasaca, a drugi put nekoliko dana nakon prve primene. Hrana za kvasce se promeša u hladnoj vodi u odnosu 1:10 i doda u voćnu kominu Doziranje: 25-30g na 100kg voća

75,00 RSD

Univerzalni kvasac za voćne rakije 10g

Univerzalni kvasac za voćne rakije i vino Many Ferm. Kvasac omogućava voćnom soku da fermentiše u alkohol. Kvasac je potrebno rastvoriti u mlakoj vodi 35-38°C u razmeri 1:10 i nakon 20 minuta dodati ga u voćni kljuk. Doziranje: 25g na 100kg voća. Proizvođač: Alea Evolution, Italija.

150,00 RSD

Univerzalni kvasac za voćne rakije 50g

Univerzalni kvasac za voćne rakije i vino Many Ferm. Kvasac omogućava voćnom soku da fermentiše u alkohol. Kvasac je potrebno rastvoriti u mlakoj vodi 35-38°C u razmeri 1:10 i nakon 20 minuta dodati ga u voćni kljuk. Doziranje: 25g na 100kg voća. Proizvođač: Alea Evolution, Italija.

450,00 RSD

Prikazano 1-24 od ukupno 29 proizvoda