Enzim Fermentis SafClar Plus 100g

2.800,00 RSD

Težina (za isporuku): 0,13KG

Opis enološkog sredstva

Pektinaze *: Endo poligalakturonaza (> 1750 PG / g), pektin metil esteraza (> 350 PE / g) i pektin liaza (> 50 PL / g) Razbijanje pektinskih lanaca u širama/kominama zahvaljujući aktivnostima poligalakturonaze, endopoligalakturonaze i pektin-esteraze . Preporučuje se za širu/kominu sa visokim sadržajem pektina i drugih čestica, takodje se preporučuje za šire iz poslednjeg ciklusa presovanja. Šljiva 1-3g/ 100 kg Kajsija 2-3g/ 100kg Kruška 2-4g/100 kg Dunja 3-5 g/100 kg

Količina