Enzim Fermentis Safizym Press 100g

3.300,00 RSD

Težina (za isporuku): 0,12KG

Opis enološkog sredstva

Da bi otpočeli fermentaciji prvo moramo pripremiti voćnu kominu i omogućili kvascima lak pristup svim delovima voća. U ćeliskom zidu ćelija voća nalaze se najvažnije materije za dobijanje finih voćnih aroma. Ove materije zovemo Pektini. Pektine je potrebno razgraditi da bi se iz njih oslobodili šećeri i materije koje nose ukuse i mirise (arome) i kako bi se omogućio nesmetan proces fermentacije celokupnog sadržaja. Enzimi koje nudi Fermetis, omogućuju bržu i potpunu razgradnju pektina, što u velikoj meri ubrzava i harmonizuje proces fermentacije, povećava radman i donosi veci prinos alkohola. Enzime dodajemo nakon korekcije Ph vrednosti komine ili ravnomerno u celoj zapremini pre fermentacije ako ne korigujemo pH. ENZIM SAFIZYM PRESS: Aktivnost pri niskim i visokim temperaturama (8 do 65 ° C). Omogućava ekstrakciju aroma i poboljšava sortne karakteristike (terpenski tipovi aroma). Uvećava prinos presovanog soka i omogućava veoma brzu depektinizaciju." data-order="Pektinaze*: Endo poligalakturonaza (>1050 PG/g), pektin-metil esteraza (> 210 PE/g) i pektin liaza (> 30 PL / g). Aktivnost pri niskim i visokim temperaturama (8 do 65 ° C). Omogućava ekstrakciju aroma i poboljšava sortne karakteristike (terpenski tipovi aroma). Uvećava prinos presovanog soka i omogućava veoma brzu depektinizaciju." Pektinaze*: Endo poligalakturonaza (>1050 PG/g), pektin-metil esteraza (> 210 PE/g) i pektin liaza (> 30 PL / g). Aktivnost pri niskim i visokim temperaturama (8 do 65 ° C). Omogućava ekstrakciju aroma i poboljšava sortne karakteristike (terpenski tipovi aroma). Uvećava prinos presovanog soka i omogućava veoma brzu depektinizaciju. DOZIRANJE: Šljiva 1-3g/ 100 kg Kruška 2-4g/100 kg Dunja 3-5 g/100 kg

Količina