Enzim Lallzyme Cuvee Blanc 10g

490,00 RSD

Težina (za isporuku): 0,01KG

Opis enološkog sredstva

NAMENA PROIZVODA: Za maceraciju belog aromatičnog i neutralnog grožđa prilikom kontakta sa pokožicom. EFEKAT NA VINO: Pektinaza slabijeg macerativnog potencijala daje bolju i nežniju ekstrakciju soka i brzo bistrenje posle presovanja. S obzirom na to da se radi o koncentrisanoj beta-glukozidazi, Lallzyme Cuvee Blanc će znatno povećati aromatsku kompleksnost belih vina, naročito kod sorti kao što su Sauvignon blanc, Chardonnay i Semillon. DOZIRANJE: 2 g/hl. UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Rastvoriti enzim u odgovarajućoj količini vode ili šire (na primer 1 gram enzima u 100 grama tečnosti) i dobro umešati u ostatak šire. Vreme kontakta se produžava proporcionalno ukoliko je temperatura šire/vina niža (kao i pH).

Količina