PRONEKTAR Čips za rakiju francuski hrast 1kg

1.500,00 RSD

Težina (za isporuku): 1,00KG

Opis enološkog sredstva

visi u tečnosti na kanapu čiji se drugi kraj izvodi ispod poklopca ili čepa napolje. Vrećice privezati na pola visine tanka odgovarajućim kanapom.Ako se radi o balonu ili buretu treba sašiti uzan rukav koji odgovara prečniku grlića balona ili otvoru za čep na buretu pa ga na svakih desetak santimetara vezati, da ne bi došlo do naduvanja „rukava“ i da bi bilo moguće njegovo izvlačenje iz balona ili bureta kada za to dođe vreme.

Količina