Univerzalna hrana za kvasce 100g

250,00 RSD

Težina (za isporuku): 0,10KG

Opis enološkog sredstva

Univerzalna hrana za kvasce Many Vit je aktivator fermentacije koji ima ulogu da omogući kvascu neophodnu energiju kako bi obavio fermentaciju u potpunosti. Bez prisustva hrane, kvasac neće obaviti potpunu i kvalitetnu fermentaciju. Preporuka je da se hrana za kvasce koristi dva puta u toku fermentacije, prvi put na početku vrenja, do dva dana nakon zasejavanja kvasaca, a drugi put nekoliko dana nakon prve primene. Hrana za kvasce se promeša u hladnoj vodi u odnosu 1:10 i doda u voćnu kominu Doziranje: 25-30g na 100kg voća

Količina