Širometar po Oechsleu (Ekslov širometar) 36cm od 0-130

890,00 RSD

Težina (za isporuku): 0,20KG

Opis rakijske opreme

Širomer ili širometar po Ekslu 36cm sa skalom od 0 - 130 i uputstvom za merenje, u platičnoj tubi. Neophodan za utvrđivanje završetka fermentacije voćne komine.

Količina